Public Announcement

Pengumuman Terkini Mengenai Jerebu

PENAIKTARAFAN SISTEM PENGAWASAN KUALITI UDARA MALAYSIA

Mulai 16 Ogos 2018, Jam 12 tengahari, Indeks Pencemaran Udara (IPU) yang diterbitkan
oleh Jabatan Alam Sekitar melalui laman sesawang APIMS akan mengambil kira kepekatan
partikel halus (Particle Matter) yang bersaiz 2.5 mikron dan ke bawah (PM2.5).
Penggunaan PM2.5 dalam pengiraan Indeks Pencemaran Udara (IPU) adalah sejajar dengan
kebanyakan negara maju dan ini akan mempertingkatkan lagi usaha Kerajaan Malaysia
menjurus ke arah kelestarian Alam Sekitar.

"Pemuliharaan Alam Sekitar, Tanggungjawab Bersama"

JABATAN ALAM SEKITAR MALAYSIA

KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR & PERUBAHAN IKLIM